รัชศรี https://phakratik.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=18 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนอยากจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=18 Sat, 26 Jan 2008 12:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=17 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนก่อนจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=26-01-2008&group=1&gblog=17 Sat, 26 Jan 2008 12:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=16 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนสิบหก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=16 Fri, 14 Dec 2007 11:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=15 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนสิบห้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=14-12-2007&group=1&gblog=15 Fri, 14 Dec 2007 11:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=15-11-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=15-11-2007&group=1&gblog=14 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง..ตอนสิบสี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=15-11-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=15-11-2007&group=1&gblog=14 Thu, 15 Nov 2007 9:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-10-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-10-2007&group=1&gblog=13 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง..ภาคฮันนีมูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-10-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-10-2007&group=1&gblog=13 Tue, 23 Oct 2007 12:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-10-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-10-2007&group=1&gblog=12 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนครบโหล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-10-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-10-2007&group=1&gblog=12 Wed, 03 Oct 2007 15:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนสิบเอ็ดจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-09-2007&group=1&gblog=11 Mon, 10 Sep 2007 9:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.เข็นตอนสิบมานิดนึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 Thu, 16 Aug 2007 9:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-10-2008&group=4&gblog=2 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเรียนเชิญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-10-2008&group=4&gblog=2 Sat, 25 Oct 2008 20:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-06-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-06-2008&group=4&gblog=1 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[มาลงชื่อกันเร็ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-06-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=23-06-2008&group=4&gblog=1 Mon, 23 Jun 2008 8:32:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-07-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-07-2008&group=3&gblog=4 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำน้ำอีกรอบ Devil's point, Port Vila]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-07-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=10-07-2008&group=3&gblog=4 Thu, 10 Jul 2008 21:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=17-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=17-06-2008&group=3&gblog=3 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[พายเรือคายัคล่องแม่น้ำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=17-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=17-06-2008&group=3&gblog=3 Tue, 17 Jun 2008 11:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=08-06-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=08-06-2008&group=3&gblog=2 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดำน้ำสองวันแรกที่ Port Vila]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=08-06-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=08-06-2008&group=3&gblog=2 Sun, 08 Jun 2008 16:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=05-06-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=05-06-2008&group=3&gblog=1 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่สุดก็ได้ไปนอกกะเค้าซักที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=05-06-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=05-06-2008&group=3&gblog=1 Thu, 05 Jun 2008 18:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-06-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-06-2008&group=2&gblog=4 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนจบแล้วมั้ง....เตรียมเอกสารส่วนตั๊ว ส่วนตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-06-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-06-2008&group=2&gblog=4 Fri, 06 Jun 2008 16:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=3 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารเร่งทำ...เพราะรอแล้วรออีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=3 Fri, 24 Aug 2007 16:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=2 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเริ่มหาข้อมูลกันเถอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=2 Fri, 24 Aug 2007 16:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=1 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบ่นซักนิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=24-08-2007&group=2&gblog=1 Fri, 24 Aug 2007 16:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-08-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-08-2007&group=1&gblog=9 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ว่าแล้วต้องมีตอนเก้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-08-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-08-2007&group=1&gblog=9 Mon, 13 Aug 2007 15:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-07-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-07-2007&group=1&gblog=8 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตามด้วยตอนแปด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-07-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=25-07-2007&group=1&gblog=8 Wed, 25 Jul 2007 15:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=19-07-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=19-07-2007&group=1&gblog=7 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนทีเจ็ดแล้วเนี่ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=19-07-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=19-07-2007&group=1&gblog=7 Thu, 19 Jul 2007 13:25:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=6 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนทีหกแล้วเนี่ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=6 Fri, 13 Jul 2007 17:43:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=5 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.แล้วก็ตอนห้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=5 Fri, 13 Jul 2007 16:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=4 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ต่อด้วยตอนสี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=13-07-2007&group=1&gblog=4 Fri, 13 Jul 2007 15:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-07-2007&group=1&gblog=3 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนสาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=06-07-2007&group=1&gblog=3 Fri, 06 Jul 2007 15:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-07-2007&group=1&gblog=2 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง.ตอนต่อมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=03-07-2007&group=1&gblog=2 Tue, 03 Jul 2007 18:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=20-06-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=20-06-2007&group=1&gblog=1 https://phakratik.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน้ำเน่าของเราสอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=20-06-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phakratik&month=20-06-2007&group=1&gblog=1 Wed, 20 Jun 2007 15:37:02 +0700